HER ER VIST HVORLEDES DU KAN STRAMME LÆRREDET OP

På fig.1 vises blindrammen bagfra. Først stilles billedet op på højkant. Der er 8 kiler i alt. De 4 relevante kiler, når billedet står på højkant, er markeret med rød pil.

Fig. 2. Med en mindre hammer bankes med en 2-3 slag på kilen til venstre og til højre. Billedet drejes 180 grader rundt og der bankes som på modsatte side ligeledes 2-3 slag i hver side.

Fig. 3 Billedet drejes nu 90 grader, så det står på bredden. Kilen til højre og til venstre bankes ud som før. Billedet drejes 180 grader og der bankes igen. Billedet vendes retvendt og canvas/lærredet inspiceres for at se om overfladen er strammet nok op. Hvis ikke - så gentages proceduren forfra.

alt alt alt