Filtrering og optimering af filer - også råfiler - tilbyder vi til alle vore kunder. Det gælder ligeledes retouche, vignetering, udtoning, softning, sammenkopieringer m.v. Men også kopiering eller scanning af negativer eller diapositiver - vi klarer det hele.

Scanning af negativer, lysbilleder, glasnegativer og reflekser (=papirbilleder).

Det er vores ambition at fremstille fotografier med en høj håndværksmæssig standard.